WidziMisie powstały w 2013 roku. Żłobek działa na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Od września 2013r. Żłobek WidziMisie widnieje w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Tarnowo Podgórne pod numerem 6/2013

 Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki wraz ze zmianą z dnia 12 grudnia 2017r. uchwała nr LIII/851/2017 od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 700zł, miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

logo2